ШКОЛСКИ СПОРТ О ФОКУСУ ПАЖЊЕ

1.10.2021. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у склопу пројекта RediS 2030 Подршка ЕУ за реформу образовања у Србији, формирало је интерсекторску радну групу за питања школског спорта. Радна група је за сада дефинисала четири теме: Испитивање интересовања ученика за школским спортским активностима и потреба родитеља за укључивањем деце у спортске активности и дефинисање општих и специфичних препорука за национални ниво на основу резултата испитивања; Популаризација женског спорта, Израда Стручног упутства за формирање спортских секција на нивоу школа и Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у основном и средњем образовању. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у овом телу представљају Александар Станисављевић и Јелена Недељковић