Збирке за завршни испит

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
63. задатак
Решење: а) 0,09; б): –27

313. задатак
Табела

 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Захтев у 23. задатку треба да гласи:

Заокружи слово испред реченице у којој су поштована правописна правила.

Решење 160. задатка:

Први управник Народног позоришта у Београду, основаног 1868. године, био је Јован Ђорђевић.

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Задатак 18. у другом реду уместо броја 2,357 требало би да пише број 2,375.

Задатак 219. у решењу уместо израза 2(x – 5)2 – (3x + 1) требало би да пише

2(x – 5)2 – (3x – 1).