Стандарди у образовању

Стандарди у образовању

Стандарди квалитета рада установа

Стандарди постигнућа ученика - општи стандарди постигнућа - образовни стандарди

Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања

О нивоима стандарда за средње образовање

 1. Биологија
 2. Физика
 3. Географија
 4. Хемија
 5. Историја
 6. Математика
 7. Међупредметне компетенције
 8. Српски језик и књижевност
 9. Страни језик

Општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања - Приручници за наставнике

 1. Српски језик
 2. Математика
 3. Страни језик
 4. Физика
 5. Историја
 6. Хемија
 7. Географија
 8. Биологија

Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих

 1. Географија
 2. Хемија
 3. Биологија
 4. Основне животне вештине
 5. Историја
 6. Математика - I циклус
 7. Математика - III циклус
 8. Енглески језик
 9. Одговорно живљење
 10. Предузетништво
 11. Српски језик - I циклус
 12. Српски језик - III циклус
 13. Примењене природне науке
 14. Физика
 15. Дигитална писменост

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за предмете:

 1. Српски језик
 2. Математика
 3. Природа и друштво

Образовне стандарде можете погледати кликом на назив предмета.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Предлог стандарда

 1. Српски језик
 2. Математика
 3. Биологија
 4. Географија
 5. Историја
 6. Физика
 7. Хемија
 8. Ликовна култура
 9. Музичка култура
 10. Физичко васпитање

Приручници - општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средње стручног образовања и васпитања за предмет Матерњи језик и књижевност

 1. Приручник - Босански језик
 2. Приручник - Румунски језик
 3. Приручник - Словачки језик
 4. Стандарди - Русински језик
 5. Стандарди - Мађарски језик
 6. Стандарди - Хрватски језик
 7. Стандарди - Албански језик

Општи стандарди постигнућа за матерњи језик за крај првог циклуса основног образовања и васпитања

 1. Приручник - Румунски језик
 2. Приручник - Мађарски језик
 3. Приручник - Хрватски језик
 4. Приручник - Бугарски језик
 5. Приручник - Босански језик
 6. Приручник - Албански језик
 7. Приручник - Словачки језик
 8. Приручник - Русински језик