2020 – једна од најуспешнијих година од оснивања Завода

30.12.2020. Упркос околностима које су погодиле образовне системе у целом свету, које су поприлично утицале и на образовање у Србији и веома отежаним условима у којима се радило током овог периода, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије може се похвалити да је 2020. годину завршио веома успешно.  Протекла година може да се окарактерише као једна од најуспешнијих година од оснивања Завода, чему у прилог говори и дугачак списак реализованих пројеката активности. Тим поводом, заинтересованим представницима медија, у просторијама Завода, обратио се директор Завода Др Бранислав Ранђеловић:

У отежаним околностима, изазваним пандемијом КОВИД19, Завод је успео да спроведе и приведе крају свe своје редовне пројекте, планиране годишњим планом рада за 2020 год.  Поред реализације редовних пројеката, Завод је са партнерима из Ирске, Словеније и Литваније успешно отпочео спровођење међународног образовног ЕРАСМУС+ пројекта, на тему подизања дигиталне зрелости школа. У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја спроведен је  пројекат у области образовања маргинализованих група. Овај пројекат финансиран је из средстава ИПА 2014 . Током 2020. године поред изузетно  значајног пројекта реализованог у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Министарством за рад, запошљавање и социјалну заштиту, Завод је, у сарадњи са  УНДП, успешно привео крају још један веома важан пројекат.  Поред свих побројаних, реализованих активности,  током протекле године, отпочео је и пројекат Завода и Асоцијације ДУГА, под окриљем ОЕБС-а, са тематиком из домена  безбедности деце у школама. Уз подршку УНИЦЕФ-а, Завод је радио пројекат подршке формативном оцењивању. У некима од ових активности, Завод  се по први пут окренуо новој и другачијој циљној групи, а то су одрасле незапослене особе, покушавајући да на тај начин вишегодишње нагомилано искуство и експертизу имплементира у новим околностима. Крај године је обележио почетак занимљиве сарадње са Иницијативом Дигитална Србија и PROPULSION фондом.“

У преуређеним и реновираним просторијама, а уз коришћење најмодерније штампарске машине и скенер-апарата, добијених посредством Канцеларије за ИТ Владе Републике Србије, Завод је са својим стручним тимом припремио значајан, до сада највећи, број задатака и тестова. У сарадњи са Министарством просвете и компанијом КОМТРЕЈД организована је прва онлајн самопроцена знања за целу генерацију „осмака“ у Србији. Даље,  у сарадњи са Факултетом организационих наука организован је и спроведен пробни завршни испит и на крају и сам завршни испит, у комплетно новом окружењу, при чему је део процеса прегледања и дигитализован. Све то је урађено у изузетно измењеним, никад тежим околностима.

 „Поред интензивирања делатности у домену дигитализације образовања и подршке примени нових образовних технологија, у пословању Завода је ове године било још новинаЗавод је током 2020. године по први пут у нашој земљи, успешно спровео тзв. „пилоте“ за међународна истраживања ПИРЛС 2021 и ИЦЦС 2022, а носилац је и припрема за ПИСА 2022 и ИЦИЛС 2023 истраживања. Спровођење међународних студија и сарадња са партнерима из других образовних система у циљу унапређења квалитета нашег образовања, биће једна од најважнијих активности Завода у предстојећем периоду. С том идејом, Завод је крајем 2020. године приступио организацијама ИЕА (међународна асоцијација за евалуације у образовању) и ЦИДРЕЕ (Конзорцијум европских организација за развој и истраживања у образовању), како би искуства из других образовних система пренели у Србију,“ истакао је др Ранђеловић, овом приликом.

Завод је током 2020. године успоставио и ближу сарадњу са неколико факултета и високих школа, а у сврху боље припреме прве велике матуре у Србији. Такође, појачане су везе и са дигиталном заједницом у Републици Србији. „На тај начин Завод се окренуо у смеру потреба савременог образовања и храбро закорачио у будућност. Може се рећи да је Завод коначно ставио у функцију све своје професионалне и стручне капацитете и наметнуо се као релевантна стручна институција, не само у домену образовања, већ и шире – препозната у домаћим, али и у европским оквирима, са евидентном могућношћу да надаље своју експертизу и своје дугогодишње искуство пласира и ван граница наше земље,“ нагласио је директор Завода.