Развој система за електронско процењивање ученичких постигнућа и стварање услова за његову примену у школама

Систем за електронско тестирање ученичких постигнућа означава, у најширем смислу, коришћење информационих технологија за било коју активност везану за процењивање…

Истраживање стања у васпитно-образовним установама у Србији у вези са школским спортом

У оквиру израде стратегије развоја школског и универзитетског спорта, пројекта „Национална стратегија за развој школског спорта“, Олимпијски комитет Србије је…

Анализа усаглашености система осигурања квалитета у образовању у Србији са доминантним моделима система осигурања квалитета у земљама Европске уније

Један од циљева и задатака у оквиру система образовања и васпитања јесте укључивање у процесе европског и међународног повезивања. У…