Међународно испитивање ученичких постигнућа у Математици и природним наукама TIMSS 2007 (2005-2007)

У оквиру области рада Реализација међународних студија Завод је у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања извршио пилот (2006) и…

Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмет Природа и друштво

Пилот-тестирање је обављено у мају 2008. године. Планирани узорак ученика за пилот-студију је чинило 11 школа. Планирано је да се…

Предлагање образовних стандарда за крај IV разреда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво

Утврђивање стандарда знања и вештина из Српског језика, Математике и Природе и друштва на крају IV разреда основне школе важан…

Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмете Српски језик и Математика

У оквиру испитивања ученичких постигнућа, Завод је у периоду 2003-2006. спровео три обухватна тестирања – национална испитивања ученика III и…

Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања (2005-2006)

Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на одређеном нивоу образовања. Преко образовних стандарда,…