CIDREE годишња конференција 2021

24-25.11.2021. одржана је годишња конфернција међународне асоцијације CIDREE, која окупља европске институције које се баве истраживањем у образовању. Конференција је одржана виртуелним путем, а у другом делу је одржана и промоција овогодишње публикације, у којој је свој допринос дао и тим из Србије (Др Данијела Шћепановић, Ктарина Алексић, Данијела Ђукић, Др Бранислав Ранђеловић).

http://www.cidree.org/wp-content/uploads/2021/11/cidree_yearbook_2021_digital_literacy.pdf