EРИСЕЕ састанак у Београду

29.03.2023. EРИ СЕЕ-а (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) реализује трогодишњи пројекат под називом Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи, компонента осигурања квалитета (EQET SEE) у циљу развоја и унапређивања система спољашњег вредновања и развоја регионалне сарадње организација које спроводе спољашње вредновање образовних установа.

У оквиру пројекта у претходном периоду представници седам партнерских институција из региона развили су стандарде компетенција спољашњих евалуатора. Документ са стандардима на српском језику доступан је овде.

У наставку рада, на регионалном састанку који је одржан 28. и 29.03.2023. у Београду стручњаци за спољашње вредновање су започели рад на документу који ће приказати методологије спољашњег вредновања које се користе у региону. Циљ заједничког рада је да се кроз професионалну сарадњу, учење, рефлексију, иновацију и међусобну размену информација опишу добре праксе које могу послужити за унапређење процеса спољашњег вредновања у региону и шире.