Oрганизација и спровођење обуке тренера и организацијa и спровођење обуке наставника за увођење новог наставног предмета Техника и технологија и примену релевантних програмских садржаја

У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања, 25. октобра 2017.  године, у просторијама ЗВКОВ-а и ЗУОВ-а одржана је једнодневна обука за 75 тренера који треба да обуче 2 600 наставника Технике и технологије да примене нови наставни план и програм за 5. разред. Обука садржи четири теме: Наставни програм предмета Техника и технологија, Однос међупредметних компетенција и наставног програма Технике и технологије, Предузетништво као међупредметна компетенција и Пројектна настава. Циљ ове обуке је упознавање учесника обуке са наставним планом и програмом новог предмета Техника и технологија за 5. разред основне школе;  упознавање са међупредметним компетенцијама са фокусом на предузетништво и примена пројектне наставе и релевантних програмских садржаја усмерених према исходима.