Плакета Друштва за информатику Србије за еВежбаоницу

19.11.2022. Друштво за информатику Србије доделило је своју годишњу награду, плакету за развијен и примењен ИТ производ или информатичку услугу Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије и његовим партнерима (Министарство просвете науке и технлошког развоја, Математички факултет, Факултет организационих наука и Канцеларија за ИТ и Е-управу), за портал Е-вежбаоница, који се налази на адреси https://evezbaonica.zvkov.gov.rs/