Почело пробно истраживање ТАЛИС 2024

04.02.2023. Отпочела је реализација пробног међународног истраживања ТАЛИС 2024, а које ће трајати до краја марта 2023. године. То је својеврсна припрема за главно истраживање, које ће бити одржано у пролеће 2024.године.

Четврто међународно истраживање о настави и учењу (ТАЛИС 2024) је међународно истраживање које нуди прилику наставницима и директорима да дају допринос анализи образовања и развоју образовних политика. ТАЛИС спроводи Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). Образовни систем Републиек Србије учествује у овом истраживању, заједно са више од 50 других образовних система. Међународна поређења у ТАЛИС-у ће омогућити учесницима да препознају заједничке изазове и да уче из другачијих приступа образовним политикама. Директори и наставници обезбедиће информације у вези са наставом и учењем које се тичу њиховог образовања и стручног усавршавања, професионалне и педагошке праксе, перцепције занимања и институционалног окружења и управљања и савремених питања у оквиру образовних система као што су: различитост и једнакост, социјални и емоционални развој ученика, употреба технологија у образовне сврхе и учење о животној средини и одрживом развоју.