Подизање дигиталних капацитета школа

07.04.2023. „Подизање дигиталних капацитета школа мора да буде континуирана активност целог образовног система. Тако ћемо наше школе припремити за образовање какво нас чека у будућности”, рекао је директор ЗВКОВа проф. др Бранислав Ранђеловић на семинару Друштва директора школа Србије у Нишу.