SICI радионицa у Тирани

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања члан је међународне организације SICI (The Standing International Conference of Inspectorateshttp://www.sici-inspectorates.eu/ која окупља екстерне евалуаторе и инспекторате за процену квалитета рада школа из европских земаља. Организација је основана 1995. године и броји 36 чланица. Циљ SICI организације јесте да подржи образовање кроз унапређење процеса инспекције, односно евалуације рада предшколских установа, основних и средњих школа – те је слоган „Боља евалуација, боље учење” примерен њеном циљу.

Саветовања представника SICI чланица одржавају се периодично у различитим градовима Европе ради размене искустава и обилазака образовних установа − како би евалуација рада установа унапредила све области квалитета школског живота, а посебно васпитну и образовну функцију школе и предшколске установе. Прошле јесени један од SICI скупова одржан је у Београду.

На SICI радионици у Тирани од 23. до 25. новембра 2016. године Ката Симић Мишић и Ана Пејић, саветници-координатори за српски језик и књижевност, представљале су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Тема скупа је била Законски оквир и инспекцијске процедуре. У пленарном делу, Ана Пејић је говорила на тему Како законски оквир подржава и ограничава ефективност евалуатора. Она је представила законски оквир спољашњег вредновања установа и изнела низ примера и закључака прикупљених током дводневног саветовања екстерних евалуатора у Заводу, 14. и 18. новембра 2016. године, на основу искустава у вредновању од 2012. године – од када је спољашње вредновање рада установа уведено у Републику Србију.

Презентацију можете преузети овде.

1