TIMSS & PIRLS регионални састанак у Хрватској

15.09.2019. У Супетару (Хрватска) одржан је регионални састанак посвећен истраживањима TIMSS 2018 i PIRLS 2021, а намењен земљама западног Балкана, средње и јужне Европе. На овом састанку су учествовали представници српског тима за TIMSS, Ивана Ђерић и Смиљана Јошић из Института за педагошка истраживања, као и представници српског тима за PIRLS, Данијела Ђукић и Бранислав Ранђеловић из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Састанак је био посвећен завршној фази TIMSS истраживања, као и превођењу текстова и упитника и процесу верификације превода, у склопу припреме за пробно PIRLS 2021 истраживање у марту 2020. године.

Бранислав Ранђеловић је искористио прилику да позове све присутне на следећи редовни NRC састанак, који ће бити одржан у Београду, у марту следеће године.