Вредновање квалитета рада установа

Вредновање квалитета рада установа

01.12.2023. КВАЛИТЕТ РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – Резултати спољашњег вредновања у школској 2022/2023. години

15.05.2023. КВАЛИТЕТ РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – Резултати спољашњег вредновања у школској 2019/2020. години

 

http://vrednovanje.ceo.edu.rs