Извештаји о реализацији и резултатима завршних испита на крају основног образовања и васпитања

Извештаји о реализацији и резултатима завршних испита на крају основног образовања и васпитања

У оквиру делокруга својих надлежности Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања анализира резултате завршног испита на крају основног образовања и васпитања. Припремљени прикази и анализе о резултатима ученика на тестовима знања из два наставна предмета омогућавају да се оствари, осим сертификационе и селекционе и евалуативна функција завршног испита. Налази о резултатима завршног испита могу се посматрати као један од кључних извора података за доношење одлука за унапређивање наставе и рада школа у целини. Осим извештаја о резултатима завршног испита на школском нивоу, који су доступни школама, припремљени су извештаји који садржи кључне налазе за систем у целини и за нивое школских управа, округа и општина. На тај начин омогућено је стручној јавности, запосленима у школама, стручним друштвима и креаторима обука за наставнике да стекну увид у постојеће стање и осмисле и реализују активности у циљу побољшања резултата.

Извештаје о резултатима завршних испита почевши од 2011. године, када је први пут спроведен овај испит, можете преузети овде: