Извештај о резултатима завршног испита из јуна 2019.

14. 11. 2019.  Објављен је извештај о реализацији и резултатима завршног испита у школској 2018/2019. години а односи се на постигнућа ученика који су испит полагали у јунском року. Поглавља извештаја односе се на: карактеристике и развој испита; организацију и спровођење испита са системом мера подршке ученицима и одраслим полазницима; приказ популације ученика, опис скале и структуре тестова; приказ резултата испита на различитим нивоима и анализу повезаности резултата са школским оценама. Поред тога, на основу добијених резултата, формулисане су препоруке намењене доносиоцима одлука у циљу даљег унапређивања система образовања и васпитања. Извештај можете видети овде.