Учимо сви заједно

08-09.12.2021. Одржан је састанак УО пројекта „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна…