Објављен је Приручник за самовредновање рада школа

03.07.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са просветним саветницима, екстерним евалуаторима, наставницима и стручним сарадницима из двадесетак школа развио је „Приручник за самовредновање рада школа“. У овом приручнику дате су базичне информације о самовредновању, приказани су концепт и методологија вредновања, начин извештавања и планирања унапређења рада школе. Такође, приручник обилује примерима ефективног рада у школи и омогућава разумевање услова неопходних да би самовредновање било делотворно. Приручник је намењен наставницима, директорима, стручним сарадницима, члановима школског одбора, родитељима, локалним и просветним властима, као и другим лицима заинтересованим за рад школе.

Приручник можете преузети овде.

Приручнику је компатибилан бесплатан софтвер који је развијен уз помоћ Центра за интерактивну педагогију и који је доступан преко линка: https://asskola.rs