Предлагање образовних стандарда за крај IV разреда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво

Утврђивање стандарда знања и вештина из Српског језика, Математике и Природе и друштва на крају IV разреда основне школе важан…

Извињење

На основу Препоруке заштитника грађана број 13-2-3051/16 од 2.08.2016. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује јавно извињење…

Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања (2005-2006)

Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на одређеном нивоу образовања. Преко образовних стандарда,…

Материјал са конференције Ка квалитетнијем образовању у Србији – допринос PISA испитивања

Материјал са конференције Ка квалитетнијем образовању у Србији – допринос PISA испитивања Збирке: Математичка писменост Научна писменост Разумевање прочитаног Презентације:…