Обука за писце задатака (Математика, Српски језик)

03.09.2019. У просторијама Завода за вредновање, Пројекат државне матуре 2021 је организовао и одржао обуку за чланове радних група/писце задатака из математике и из српског језика.

Учесницима се обратио и директор Завода Др Бранислав Ранђеловић, а присуствовали су, као гости, и запослени из Центра за испите.

Овај пројекат финансира ЕУ.