Објављени школски извештаји са ЗИ 2020

22.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и ове године извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту из јуна 2020. године. Образовна постигнућа ученика један су од најважнијих показатеља остварености циљева и задатака образовања и васпитања, односно квалитета рада сваке школе и предмет су, како самовредновања рада школе, тако и спољашњег вредновања квалитета рада школе.

Приказани резултати школе на завршном испиту су вишеструко корисни. На основу извештаја, свака школа може да анализира резултате учења у односу на групу изабраних стандарда постигнућа за седам наставних предмета, али и да упореди школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике.

Извештаје о резултатима школе на завршном испиту 2020 можете преузети на линку  http://skole.ceo.edu.rs/