Повезивање националног и европског оквира квалификација

03.02.2021. Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО) , а у току септембра месеца 2020. Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Повезивање НОКС на ЕОК осигурава поверење између националних система квалификација различитих земаља Европе, односно квалитетније информисање о могућностима наставка школовања и „кретањима“ кроз систем образовања у различитим замљама.
С обзиром да се ЕОК темељи на исходима учења, омогућено је да се у обзир узимају и искуства које појединац стиче ван формалног система школовања, чиме се подржава целоживотно учење.
Европским оквиром квалификација се подржава вредновање неформалног образовања и информалног учења које представља предуслов целоживотног учења.

Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација можете преузети на следећим линковима: Извештај на српском језику (линковати документ из прилога) и Извештај на енглеском језику (линковати документ из прилога).