Презентација истраживања у оквиру пројекта UP-NoW

22.09.2020. У просторијама САНУ у Београду, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања презентовао је резултате истраживања спроведеног у оквиру пројекта UP-NoW – Методе радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији. Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода, говорио је о реализацији истраживања и постигнућима корисника услуга Националне службе за запошљавање у области језичке, математичке и дигиталне писмености. Након тога, изнео је препоруке за креирање и спровођење обука које ће допринети јачању компетенција  корисника Националне службе за запошљавање у поменутим областима. Као важан продукт активности Завода, директор Ранђеловић је издвојио документ Препоруке минималног сета језичких, математичких и дигиталних компетенција неопходних за рад и свакодневни живот грађана који ће представљати основ за дефинисање будућих стандарда компетенција грађана Републике Србије из ових области.