ПРОЈЕКАТ “БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА МЕЂУ МЛАДИМА“

15.09.2020. Асоцијацијa ДУГА из Шапца и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, под окриљем и уз финансирање од стране организације ОЕБС, спроводи у периоду септембар 2020 – март 2021 занимљив пројекат, под називом БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА МЕЂУ МЛАДИМА (SECURITY CULTURE IN THE YOUTH WORLD). Пројекат се спроводи у 10 средњих школа у Србији и циљ му је стварање услова за повећање безбедности средњошколаца, директно укључивање средњошколаца, а све то на принципима солидарности и волонтерског рада у решавању проблема вршњачког насиља.

Десет средњих школа у Србији, делегираће по четири ученика и четири запослена који треба да прођу обуку о концепту Безбедносне културе у свету младих, како би подигли своје професионалне компетенције, знања и вештине у примени концепта безбедносне културе у превентивне сврхе.