Радне групе за припрему завршног испита 2021. почеле са радом

05.10.2020.  У Центру за испите, при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања почеле су интензивне припреме за предстојећи завршни испит који ће бити реализован у јуну 2021. године. Радне групе за све предмете почеле су са креирањем испитних питања.