Успешно спроведен августовски рок за Завршни испит 2020

25.08.2020. Успешно је спроведено тестирање ученика у августовском испитном року 19, 20. и 21. августа 2020. године. Ученици који су из оправданих разлога били спречени да полажу завршни испит у јунском року полагали су завршни испит у августовском року. И за ово тестирање, као и у јунском року, тестови су штампани у Заводу.