Развијање система подршке наставницима разредне наставе за примену стандарда у настави и оцењивању у III и IV разреду основне школе (2003-2007)

На основу Националног тестирања ученика у III разреду дефинисани су нивои постигнућа који описују којим знањима и вештинама располажу ученици…