Други састанак пројекта EQET SEE QA

30.05.2023. Одржан други састанак пројекта EQET SEE QA посвећен приказу добрих пракси екстерног вредновања из ЕУ и Југоисточне Европе

ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) реализује трогодишњи пројекат под називом Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи, компонента осигурања квалитета (EQET SEE QA) у циљу развоја и унапређивања система спољашњег вредновања и развоја регионалне сарадње организација које спроводе спољашње вредновање образовних установа.

На другом по реду регионалном састанку који је одржан 23. и 24. маја 2023. у Бару у Црној Гори, представници седам партнерских институција наставили су рад на заједничком документу који је започет током марта у Београду. Документ под називом Екстерна евалуација институција – Најбоље праксе Европске уније и Југоисточне Европе има за циљ да унапреди процес екстерне евалуације у региону и да подстакне размишљање, иновације и међусобну размену кроз сарадњу колега једнаких по позицији и образовању. Такође, документ може послужити као алат за подршку даљег развоја образовних политика у домену екстерне евалуације школа у региону и Републици Молдавији.

Поред наставка рада на поменутом документу, на састанку у Бару учесници су имали прилику да стекну драгоцене увиде у вези са методологијом екстерне евалуације укључујући и примере из инклузивне праксе у португалским школама које су приказале представнице Генералног инспектората за образовање и науку Португала (Portuguese Inspectorate of Education and Science). Осим тога, представница Шкотског инспектората (Education Scotland) је учесницима приближила праксе евалуације које се спроводе у шкотском образовном систему, а односе се на питања о томе како школе у Шкотској брину о добробити, једнакоправности и инклузији ученика, као и како се врше тематске инспекције.

У наставку пројекта, на следећим састанцима биће разматрана методологија регионалне анализе потреба за обукама усмереним на јачање капацитета екстерних евалуатора, имплементацију упитника за испитивање тих потреба, методологију израде програма обуке и њихову имплементацију у образовним системима партнера учесника пројекта.