ЕРИ СЕЕ – специјализовани програм регионалне обуке

18.05.2024. EРИ СЕЕ (Education Reform Initiative of South-Eastern Europe) реализује трогодишњи пројекат под називом Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи (EQET SEE), у циљу развоја и унапређивања система спољашњег вредновања и развоја регионалне сарадње организација које спроводе спољашње вредновање образовних установа.

У периоду од 14. до 17.05.2024. у Драчу, ЕРИ СЕЕ је организовао специјализовани програм регионалне обуке за екстерне евалуаторе у Југоисточној Европи који је имао за циљ да унапреди вештине спољашњих евалуатора и будућих тренера спољашњих евалуатора на националном нивоу. Подршком развоју њихових капацитета за вредновање и подучавање, ЕРИ СЕЕ регионална обука настоји да допринесе укупном квалитету образовања широм региона.

Током четири дана, учесници су се бавили модулима који обухватају природу екстерне евалуације, методе и технике прикупљања и анализе података, лидерство и управљање, као и ефикасну комуникацију и извештавање. Сесије су укључивале предавања, групни рад и дискусије, активности играња улога, презентације, самопроцене и симулације писања извештаја.

У наставку рада, представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарства просвете, учесници регионалног тренинга, прилагодиће обуке према потребама екстерних евалуатора наше земље. Обуке на националном нивоу ће обухватити све екстерне евалуаторе запослене у просвети и биће реализоване у септембру месецу текуће године.