Фокус група о стандардима постигнућа у Нишу

04.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао је фокус групе о новим стандардима постигнућа ученика за крај 1. циклуса основне школе и стандардима за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе у ОШ „Радоје Домановић“ у Нишу. У конструктивној атмосфери, наставници су размотрили примену нових стандарда за Српски језик, Математику, Природу и друштво и Ликовну културу у наставној пракси. Разговор учесника, наставника основних и средњих школа, модерирале су др Елизабета Каралић, помоћник директора за осигурање квалитета рада установа и Ана Младеновић, наставница разредне наставе.