Испитивање нивоа рачунарске и информационе писмености ученика осмог разреда

15.12.2022. Крајем априла и током маја 2023. године у Републици Србији биће реализовано Међународно испитивање рачунарске и информационе писмености ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study).

Министарство просвете поверило је реализацију овог испитивања Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Испитивање има изузетан значај за развој дигиталног образовања у нашој земљи и један је од најважнијих показатеља остварености Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

За учешће у овом испитивању Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA одабрала је 156 школа из читаве Србије. По једно одељење осмог разреда из ових школа решаваће задатке који се односе на ученицима блиске животне ситуације у којима је технологија смислено и одговорно употребљена.

Припреме за реализацију испитивања већ су у току.