Истраживање о читалачкој писмености

07.11.2022. У оквиру пројекта „Подршка школи у домену вредновања образовних постигнућа ученика у области читалачке писмености“, тестиран је пилот-узорак ученика 3. и 4. разреда основних школа из Београда, Новог Сада и Ниша. Испитивање постигнућа ученика у домену читалачке писмености део је емпиријске провере обуке за наставнике разредне наставе коју припрема Центар за осигурање квалитета рада установа.