Конференција мреже РЦ и ЦСУ Србије

06.10.2022. На годишњој конференцији Мреже РЦ и ЦСУ Србије, која је одржана у Врњачкој бањи 05-06.10.2022. године, под називом “Професионална подршка руководиоцима установа у образовању – актуелности у образовању”, представник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је била Др Елизабета Каралић, руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа. Она је одржала и презентацију о будућим изменама и увођењу нових стандарда постигнућа за крај основног и средњег образовања.