Креативно мишљење ученика – Приказ основних резултата ПИСA 2022 тестирања

18.06.2024. Данас у 10.00 часова у Паризу су објављени резултати за домен Креативно мишљење. Приказ резултата се налази на веб сајту ОЕЦД-а https://www.oecd.org/pisa/

Део информација о ПИСА 2022 истраживању у Србији и резултатима ученика на задацима који испитују Креативно мишљење можете наћи у приказу основних резултата, који можете преузети ОВДЕ.