Нови ревидирани стандарди образовних постигнућа упућени на усвајање

07.12.2022. Нови ревидирани стандарди образовних постигнућа за ученике основних и средњих школа, завршени су, након скоро трогодишњег напорног рада образовних експерата у радним групама Завода за вредновање, као и експерата са пројеката РЕДИС и ПДМ. Стандарди су припремљени, прошли су јавну расправу, као и фокус групе са наставницима у школама. Сада су спремни за усвајање и примену. Материјали са стандардима предати су у даљу процедуру у Министарство просвете.

У оквиру пројекта „Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег средњег образовања“ Завод је 2019. године започео рад на ревизији општих стандарда постигнућа ученика. У складу са инструкцијом Министарства просвете, нови концепт образовних стандарда фокусиран је на развој општих предметних и специфичних предметних компетенција, као и на развој кључних компетенција и функционалне писмености код ученика. У остваривању овог значајног подухвата учешће су узели пројекти који се финансирају из европских фондова: Пројекат ИПА 2015 Унапређење квалитета образовања увођењем завршних испита на крају средњег образовања (Пројекат Државна Матура) и пројекат ИПА 2016 Подршка ЕУ реформи образовања у Србији (RediS 2030). На изради стандарда непосредно је радило нешто више од 170 предметних стручњака као и 4 пројектна експерта. На крају трогодишњег рада, креирани су стандарди за 12 наставних предмета у основној школи и за 14 наставних предмета у средњој школи. Овако конципирани стандарди засновани су на анализи потреба за реформским корацима којима смо ближи циљевима прописаним Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године („Службени гласник РС”, 63/21). Након усвајања предлога стандарда постигнућа ученика, Завод започиње имплементацију нових стандарда.