Објављен нови број публикације ИЕА инсајдер

02.10.2022. Публикација ИЕА инсајдер излази једном годишње, поводом састанка Годишње скупштине ИЕА. Садржи многе релевантне информације о међународним истраживањима, студијама, пројектима, услугама и публикацијама у којима учествује или их организује ИЕА. Нови број ове публикације налази се на адреси: https://online.flippingbook.com/view/13394504/