PIRLS 2021 Енциклопедија

15.11.2022. PIRLS 2021 Енциклопедија је управо објављена и налази се на сајту IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

https://www.iea.nl/news-events/news/publication-pirls-2021-encyclopedia

Енциклопедија садржи посебна поглавља посвећена оним образовним системима који су учествовали у овом истраживању, са свим информацијама о језику, стратегији читања, напредовању ученика на пољу читања, као и посебним иницијативама на тему читања. Образовни систем Републике Србије је 2021 године по први пут учествовао у овом истраживању.