Подршка школи у области читалачке писмености

25.12.2022. У оквиру пројекта „Подршка школи у домену вредновања образовних постигнућа ученика у области читалачке писмености“ тестиран је пилот-узорак ученика 3. и 4. разреда одабраних основних школа. Резултати су показали да је обука за наставнике разредне наставе дала позитивне ефекте. То се огледа у вишим постигнућима ученика у два испитивана домена: доживљај књижевног дела и прикупљање и примена информација.