Приказ основних резултата ПИСA 2022 тестирања

05.12.2023. Данас у 11.00 часова у Паризу су објављени резултати овог истраживања и налазе се на веб сајту ОЕЦД-а https://www.oecd.org/pisa/. У предстојећем периоду, Завод за вредновање квалитета образовања ће припремити и детаљан национални извештај, са свим налазима и препорукама за образовни систем.

Део информација о ПИСА 2022 истраживању у Србији и резултатима ученика можете наћи у приказу основних резултата, који можете преузети ОВДЕ.