QUASAR – Други састанак пројектног тима

09.09.2022. У Љубљани (Словенија) одржан је други састанак проејктног тима CIDREE пројекта QUASAR. Овај пројекат реализује се током 2022 године, под окриљем међународне организације CIDREE, а партнери су Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за школство из Љубљане и Педагошки институт из Приштине. Резултат рада овог пројекта треба да буде документ који би дао смернице и био основа за израду Стратегије о читања у у Републици Србији.