QUASAR – Трећи састанак пројектног тима

26.10.2022. У виртуалном ZOOM-окружењу је одржан трећи и последњи састанак проjeктног тима CIDREE пројекта QUASAR. Овај пројекат је реализован током 2022 године, под окриљем међународне организације CIDREE. Партнери на овом пројекту су били Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за школство из Љубљане и Педагошки институт из Приштине. Резултат рада овог пројекта је усвојени документ – смернице за израду Стратегије о читања у у Републици Србији.