Радна група за израду Методологије националних испитивања

29.11.2022. Радна група, састављена од стручњака чији је задатак да припреми и изради методологију будућих националних испитивања у нашем образовном систему, састаје се под руководством Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, а у оквиру редовног буџетског пројекта Завода за 2202. Ова активност је препозната и у оквиру Стратегије образовања 2020-30, а акционим планом је превиђена за 2022. Резултат рада ове групе биће развијен документ којим се дефинише методолошки оквир националних испитивања.