Реализовано истраживање ИЦИЛС 2023

01.06.2023. ИЦИЛС је међународна компаративна студија Међународне асоцијације за евалуацију образовних постигнућа (IEA). У оквиру овог испитивања, на иновативан начин, процењује се рачунарска и информациона писмености ученика осмог разреда. У фокусу су способности осмака да користе рачунаре за истраживање, креирање садржаја и комуникацију код куће, у школи и у заједници у којој живе.

У Републици Србији, ИЦИЛС 2023 испитивање почело је 24. априла и завршено је 31. маја 2023. године. Узорак је чинило 155 основних школа из свих делова наше земље. У свих 155 одабраних школа спроведено је тестирање ученика по једног одабраног одељења 8. разреда. Током периода испитивања 30 школа посетиле су међународна (15 школа, тј. 10%) и национална контрола (15 школа, тј. 10%) и утврдиле да се оно одвија на прописан начин. У испитивању су учествовали и директори и узорковани наставници одабраних школа. Они су попуњавали упитнике који ће, након анализе, омогућити увид у начине и ниво примене дигиталне технологије у процесу наставе и учења, али и у сфери припреме наставе и других школских процеса. Школски координатори и тест администратори урадили су све предвиђене активности и тиме обезбедили да ИЦИЛС 2023 испитивање буде спроведено у складу са свим међународним процедурама и уз учешће великог броја ученика.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања изражава захвалност школским координаторима, тест администраторима, узоркованим наставницима и директорима школа које су у испитивању учествовале на изузетно пожртвованом раду. Завод изражава захвалност и свим ученицима и њиховим родитељима на доприносу да се образовни систем наше земље упореди са образовним системима земаља из окружења, али и читавог света.