Регионални ЕРИСЕЕ састанак

02.12.2022. Међународни пројекат под називом Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи, компонента осигурања квалитета (EQET SEE прojeктa), у организацији EРИ СЕЕ-а (Education Reform Initiative of South Eastern Europe), развија регионалну сарадњу агенцијa за вредновање образовних установа у циљу развоја и унапређивања спољашњег вредновања у региону. Једна од активности у овом пројекту односи се на развој регионалне методологије за спољашње вредновање квалитета образовних установа. У пoнeдeљaк, 02.12.2022. гoдинe oдржaн је онлајн регионални састанак националних координатора на коме су приказане постојеће праксе вредновања квалитета рада школа широм региона југоисточне Европе и Молдавије. Том приликом су разматрани стандарди квалитета, индикатори, критеријуми, контролне листе и методе рада како би се утврдиле сличности и разлике између система вредновања школа у региону. Такође су разматране потребе за побољшањима у домену спољашњег вредновања и могућим приступима за модификацију методологија укључујући развој алата за подршку култури квалитета. Ово је први у низу састанака у оквиру Пројекта који је организован са циљем прикупљања почетних информација ради планирања наредних корака за остваривање поменутих активности. Дискусија ће бити настављена на националном нивоу укључивањем других релевантних учесника.

Састанку је у име Завода, присуствовала заменица директора Др Гордана Чапрић, овде у функцији националног пројектног координатора за овај пројекат.