Приручник за самовредновање у предшколским установама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања РС, заједно са партнерима из Светске банке и Центра за европске политике, објавили су Приручник за самовредновање у предшколским установама, упутство, као и пропратне документе.

Поменути документи су на следећим линковима:

Водич за запослене у предшколским установама

Упутство за електронске упитнике

Оквир квалитета са додатним показатељима

Инструмент за област 1

Инструмент за област 2

Инструмент за област 3

Инструмент за област 4