СРБИЈА ЈЕДНА ОД 24 ЗЕМЉЕ КОЈЕ СУ ДЕО АНАЛИЗЕ ICCS 2022

28.11.2023.  Република Србија постала је само једна од 24 земаља глобално која је приступила студији ИЦЦС како би управо кроз овај процес добила употребљиве смернице за даље реформе образовног система. ICCS је међународно истраживање које се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву. Свеобухватна истраживања спроводе се сваких 6 година. Иако је ова тема веома актуелна, веома мали број образовних система је до сада приступио овој студији.  У овом истраживању 2022. године, тестове су радили ученици узоркованих одељења осмог разреда, односно ученици који имају 14 година, а циљ је побољшање целокупног квалитета образовања.  Од 24 земље у овом циклусу истраживања, Србија спада међу само 13 земаља у којима се грађанско васпитање предаје као посебан предмет, али је скоро у свим земљама оно интегрисано у предмете који се односе на друштвене науке – у све предмете или кроз заједничке наставне активности.

Након првих анализа постигнућа и знања о грађанским вредностима указује се на потребу за унапређењем наставе и учења, у делу јачања интересовања дечака за грађанске вредности, успостављањем методичког приступа  који омогућава ученицима да развију систем знања и вештина за истраживање, критичку процену, примену информација и расуђивање из различитих извора у школском и свакодневном животу, као и да се у оквиру школа креира мотивишући контекст за развијање грађанског активизма кроз различите радне акције, волонтерске и хуманитарне активности.

Република Србија је, препознајући важност друштвених тема које се обрађују у овом истраживању, већ покренула низ мера од којих се очекује да унапреде учешће младих у друштву. Нацртом новог Закона о волонтирању превиђено је успостављање националне платформе за волонтирање која ће представити волонтирање као заједничку вредност целог друштва и омогућити веће препознавање и вредновање волонтерских акција.

Република Србија је покренула измене Општих стандарда постигнућа – образовних стандарда на крају основне и средње школе управо са циљем да демократске компетенције и позитивне вредности буду окосница нашег образовног система. Након усвајања нових стандарда постигнућа у наредних месец дана, створиће се могућност за значајна унапређења у оквиру програма наставе и учења, а за шта су нам резултати оваквих истраживања изузетно важни. Позитиван однос родитеља/старатеља према школи уопште па и према знању о грађанским вредностима у директној је вези са вишим постигнућима ученика, што указује на потребу промовисања знања из ових области на нивоу друштва у целини.

Поред Републике Србије, у ИЦЦС истраживању 2022. године, учешће су узеле: Бразил, Бугарска, Кинески Тајпеј, Колумбија, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Француска, Немачка-Северна (Рајна-Вестфалија и Немачка-Шлезвиг-Холштајн), Италија, Летонија, Литванија, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија и Шведска.