Шта је ТАЛИС?

07.07.2022. Ово је четврти циклус међународног истраживања о настави и учењу (TALIS) који се организује под окриљем Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и уједно представља највеће и најопсежније међународно истраживање о наставницима и њиховим условима рада. Међународна поређења у оквиру TALIS-а ће омогућити учесницима да идентификују заједничке изазове и да уче једни од других али и из других приступа и образовних политика.

Од само 24 учесника у првом циклусу 2008. године, број учесника у TALIS 2024 је порастао на 50 образовних система са 6 континената.

Више о томе овде.