СУРС семинар о квалитету оцењивања

20.10.2022. Савез учитеља Републике Србије је организовао занимљив семинар на тему квалитета оцењивања у нашим школама и свих аспеката рада у школама, који се тичу оцењивања. Семинар је организован у виртуелној форми, а један од говорника је, у име Завода, био директор проф. др Бранислав Ранђеловић.