ТАЛИС 2023 – пробно истраживање

23.03.2023. У образовном систему Републике Србије у току је пробно истраживање ТАЛИС. У 30 основних школа у Србији, директор и одабраних 20 наставника попуњавају онлајн упитнике са питањима везаним за рад и услове рада наставника.

Главно истраживање ТАЛИС биће спроведено у пролеће 2024 године, а његови резултати би требало да доведу до смерница за даље кораке нашег система, а које би довеле до бољег и квалитетнијег рада наших наставника у основним школама.